CSR Activity

02-10-2019
Maahi Swachhata Abhiyan at different location
02-10-2019
Maahi Swachhata Abhiyan as Swachhata Sharmik
02-10-2018
Swachhata Hi Seva campaign as Swachhata Sharmik
02-10-2017
Swachhata Hi Seva campaign as Swachhata Sharmik
13-01-2016
Kathiawad Balashram, Rajkot